Innovatietafel Offshore Wind krijgt 8 miljoen voor R&D activiteiten in 2012

Na de ondertekening van de innovatiecontracten door minister Verhagen op 2 april is de volgende stap het opzetten van Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s). Hierbij is voor allocatie in 2012 ruim 8 miljoen euro aan de sector wind op zee toegekend om de kostprijs van wind op zee naar beneden te brengen (40% in 2020). Daarna moeten ook de projecten gehonoreerd worden om de R&D programma’s in te vullen.

FLOW reageert positief op verzoek om als TKI Innovatietafel Offshore Wind op te treden en is in overleg met het ministerie voorwaarden aan het uitwerken om de rol TKI op zich te nemen

Het grote voordeel voor de sector wind op zee is dat FLOW, dat deels als voorbeeld heeft gediend voor de TKI’s, al bestaat. Door de Innovatietafel is FLOW gevraagd om als TKI op te treden en op 4 april is door de Board van FLOW besloten om hier positief op te reageren. Met andere woorden, FLOW gaat in overleg met het ministerie de voorwaarden uitwerken waaronder FLOW de rol van TKI kan innemen. Hiermee heeft wind op zee een kick start. Er hoeft niet lang overlegd te worden over hoe de formele situatie eruit ziet en zaken als IP zijn direct goed geregeld.

Tender

Intussen is de innovatietafel volop bezig om de tender waarmee de middelen zullen worden uitgezet op te zetten. Agentschap NL zal hierin de administratief juridische invulling verzorgen terwijl het TKI de inhoud zal sturen en bewaken. In mei zal de vorming van consortia die projecten met een omvang tussen de € 1 en 3 miljoen gaan uitvoeren op gang moeten komen zodat ruim voor het eind van het jaar het geld kan worden toegewezen.

Voorwaarden

Hoewel de precieze voorwaarden nog moeten worden geformuleerd gaat de innovatietafel ervan uit dat dergelijke projecten een maximale looptijd van 4 jaar zullen hebben, zullen bestaan uit minimaal 1 bedrijf en 1 kennisinstelling, dat MKB bedrijven extra punten in de ranking zullen opleveren en dat de projecten een mix van fundamenteel onderzoek tot en met demonstratie kunnen behelzen.
Hoofdcriteria worden de bijdrage aan de kostprijsreductie en de kwaliteit van het voorstel.

Deelnemen

De R&D activiteiten zullen middels een tender worden opgestart.
Als u aan de tender wilt deelnemen kunt u zich nu al opgeven bij secretariaat@flow-offshore.nl.

U krijgt dan een uitnodiging voor de informatiebijeenkomst die wij in mei organiseren.

Links:

Log in