Home

Far and Large Offshore Wind (FLOW) was een onderzoeksprogramma van dertien Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen, die samen werkten aan innovatie met als doel kostenreductie voor wind op zee. De kennis en ervaring met windparken ver uit de kust en in diep water zijn in de wereld nog beperkt. FLOW had tot doel de betrouwbaarheid van dit soort windparken te verhogen, de ontwikkeling te versnellen, de risico’s te verlagen en tegelijk een significante bijdrage te leveren om de kosten voor energie uit wind op zee met meer dan 20% naar beneden te krijgen.

Het onderzoek binnen FLOW richtte zich op vijf thema’s:

  1. Wind farm design
  2. Support Structures
  3. Electrical systems and grid integration
  4. Turbine development
  5. Societal R&D lines

De resultaten van het FLOW programma stellen bedrijven in Nederland in staat een leidende positie in te nemen op de internationale markt voor offshore windparken. Deze unieke publiek-private samenwerking is opgezet door 2-B Energy, Ballast Nedam, ECN, Eneco, IHC Merwede, RWE, TenneT, TU Delft, Van Oord en XEMC Darwind.

Op 1 januari 2016 is het onderzoekswerk afgerond. Op 15 juni 2016 zijn tijdens de winddagen de eindresultaten gepresenteerd en is onderstaand boek aangeboden aan Minister van Economische zaken Henk Kamp.


Laatste nieuws:

Download het FLOW Book hier (Nederlands) of  hier (English)

FLOW boek overhandigd aan minister Kamp

FLOW presenteert resultaten tijdens de Winddagen

Log in